Правила и Условия

Условия за ползване на сайта www.Tornado.ro

В този раздел са условията, при които SC Торнадо Sistems Румъния SRL позволява използването на сайта от посетителите или потенциалните клиенти.
Осъществявайки достъп и сърфиране в този сайт, приемете, де факто условията за ползване, описани по-долу.

1. Потребителят се съгласява да използва услугите и информацията, предоставена на нашия сайт само за законни цели. Потребителят е длъжен:

А. да не модифицира, разпространява, предавате, разпраща, публикува, възпроизвежда, лицензира, създава производни произведения, прехвърля или продава информация или услуги, получени от или чрез този сайт;
Б. да не използва и не позволява всяка страна да използва информацията и услугите, достъпни на интернет страницата на Торнадо да предават или да получават материали, които противоречат на законови разпоредби, в сила или има нецензурно , оскърбително, вулгарно, клеветническо, обидно, заплашително съдържание, Нарушават правата върху интелектуалната собственост, или засягат личната сфера на друг човек, по расов, етнически или е по някакъв обиден начин;
в. да не извършват кракване или хакване и атаки водещи до "Отказ на Услуга". Потребителите, които нарушават сигурността на системи или мрежи ще бъдат съдени в съда, граждански и наказателен.

2. Потребителят се съгласява да освободи от отговорност и да не действа в Торнадо правосъдието, така на всеки иск, повдигнат от страна, в резултат от използването на услуга или мрежа от съобщения на Торнадо и Интернет от потребителите, както и на загуби (преки, непреки, като последствие или друго), разходи за дейности, производства, искове, разходи (включително съдебни разходи) или друга отговорност, понесени по никакъв начин, причинени или директно Торнадо в резултат на нарушение или ignorarii с тези условия.

3. Потребителят изрично заяви, че разбира и е съгласен със следните твърдения:

I. Използването на услугите и информацията, предоставена на нашия сайт е на ваша собствена отговорност. Услуги и информация, предоставени на нашия сайт са предвидени за "както са" или "налични". Торнадо не носи отговорност за загуби, понесени от потребителя, пряко или непряко, произтичащи от или свързани по някакъв начин с употреба или за изпълнение на услугата, този уеб сайт или уеб-сайтове за това.

II. Торнадо не дава никакви гаранции, че:

• Услуги и информация, предоставени на нашия сайт могат да изпълнят или да отговарят на вашите изисквания
• Услуги и информация, се предоставят на нашия сайт непрекъснато, навременно, сигурно и без грешки
• всяка програмна грешка се поправя
• Услуги и информация, предоставена на нашия сайт, който са на разположение са свободни от вируси или други компоненти, които биха могли да навредят на потребителите и не могат да бъдат отговорни за каквото и да е действие, въз основа на такава информация и услуги

III. Всички материали кйто са изтеглении или получени по друг начин чрез използване на услугите и информацията, предоставена от Торнадо могат да бъдат използвани само от потребители на собствена отговорност. Потребителят е единственото лице, отговорно за всички вреди, причинени от компютъра, на който са достъпни и информационни услуги или други загуби на данни, които могат да са в резултат от свалянето на всякакви материали.

IV. Всеки съвет (устен или писмен), получен от Торнадо чрез услугата, не дава гаранция, че е изрично предвиден в условията на предоставяне на телекомуникационни услуги.

4. Потребителят признава, че Торнадо не дава никакви гаранции за сигурността на информацията, минаваща през нейната мрежа от комуникации и интернет.

5. Всяко включване на връзки към други сайтове или мрежи, се извършва само да помогне на потребителите и не е свързан по никакъв начин с отговорност от страна на Торнадо. Потребителят има достъп до тези сайтове и използваните от тях продукти и услуги единствено на свой собствен риск.

6. Торнадо не гарантира, че услуги или материали, предоставени от трети страни източници са достъпни и приемливи във всеки район на Румъния. Ако потребителят има достъп до друго съдържание или услуги в сайтове на трети страни, Торнадо не е отговорен за спазването на местните закони или други нормативни документи, действащи в тези страни.

7. Потребителят изрично заявява, че той е наясно с факта, че всички стилизиран изображения, всички знаци и символи и комбинации от тях, свързани с всяка дума или графични символи, използвани в този сайт са търговски марки на Торнадо или свързани с компании и / Или филиали и са защитени от законодателството.

8. Чрез достъп до този сайт вие се съгласявате с това Торнадо има право да обработват личните ви данни, разкрити в резултат на използването на услуги и информация на екрана на сайта www.tornado.ro.

9. Модификация на условия - Торнадо могат да променят тези условия, от време на време и без предварително уведомяване на потребителя. Тези промени ще бъдат направени известни на потребителя, като се показват на сайта www.tornado.ro. Такива промени се считат за приети от потребителя, ако той продължава да използва услугите и информацията на този уеб сайт.

10. Юрисдикция. Чрез достъп до този сайт, потребителят приема този договор и всички спорове по отношение на него да се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Румъния, и позволяват на потребителите да се придържат към изключителната юрисдикция на Съда на румънска територия. Ако потребителят има достъп до този сайт от страни извън Румъния, носи риска и сам е отговорен за спазването на законите, в страната която се намира

11. Поверителност. Торнадо не гарантира, че използването от потребителите на този сайт е конфиденциално. Торнадо не е отговорна за щети, че потребител или друго лице, което пострада в резултат на конфиденциалност по отношение на използването от потребителите на този сайт. Всяка информация, която потребителите разкриват на даден сайт не могат да бъдат безопасни по време на нейното предаване по интернет. Трети страни могат да пречат на предаването, които ги прави потребители, когато използвате този уеб сайт. Някои услуги, до които потребителят има достъп до сайта позволяват Торнадо да получава някаква лична информация